Norra Djurgårdsstaden

I Stockholms norra delar ligger stadsdelen som kallas Norra Djurgårdsstaden. Området sträcker sig från Loudden i söder till Hjorthagen i norr och inkluderar även Frihamnen och Värtahamnen. Stadsdelarna är alla nära vatten och från Hjorthagen går bron över till ön Lidingö. Det är ett väldigt naturnära och marint område med gångavstånd till innerstaden och stadsdelarna Östermalm och Stockholm City och samtidigt en närhet till hav och skog. Sedan 2009 har Stockholms stad arbetat med att Norra Djurgårdsstaden ska bli ett urbant och miljövänligt stadsdelsområde som är i framkanten av utvecklingen av hållbar statsutveckling. Det finns till och med runt 20 olika forskningsprojekt som tittar på hur Norra Djurgården kan bli ett innovativt hållbart område.

Som del i detta hållbara statsutvecklingsprojekt hade Stockholms stad som mål att bland annat skapa en jämlik stadsdel, som hänger samman med resten av Stockholm, och en stadsdel som är väl planerad för att de människor som bor i området ska kunna ha ett fungerande vardagsliv och kunna leva sina liv på platser som är samtidigt både attraktiva och trygga (under såväl dag som natt). Alla dessa mål är även sammankopplade till alla av FN:s globala hållbarhetsmål. Att skapa en hållbar stadsdel är framförallt sammankopplat till tre mål, vilka är är mål nio, vilket innebär att det ska vara en hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Dessutom ska mål tio uppfyllas, som innebär en minskad ojämlikhet. Slutligen ska även detta uppfylla mål elva, som handlar om att skapa hållbara städer och samhällen.

Norra Djurgårdsstaden vann faktiskt pris för bästa utvecklingsprojekt 2015 under FM:s klimatkonferens i Paris 2015. I konkurrens med andra städer i världen vann projektet Norra Djurgårdsstaden det så kallade C40 Citites Awards 2015 i kategorin som heter hållbar stadsdel. Priset delades ut av en grupp med namn C40 Cities Climate Leadership Group som är ett nätverk som utgörs av städer runt om i världen.

2019 redovisade Stockholm stad ett resultat där 10 procent av de 55 procent som är hyresrätter är studentlägenheter. Därutöver är 26 procent av den allmänna platsmarken något som kallas för sociotopyta, vilket innebär att det är en yta som har sociala värden. I området finns även sju olika förskolor som har runt 426 barn inskrivna.

Utöver hyresrätterna så finns även bostadsområden. Den största aktören på marknaden är Fastighetsbyrå Stockholm, genom vilken det är möjligt att få tillgång till någon av de 12000 nya bostäder som Stockholm stad har planerat. En av de nyproduktioner som Fastighetsbyrån Stockholm säljer lägenheter från heter Äril och är skapad av bland annat Tobias Properties. Utöver bostäderna kommer bland annat ett nytt område med namn Gasverksområdet att invigas under 2020. Detta är ett område som ska ha ett rikt kulturutbud samt butiker och restauranger.