Ett besök i Norra Djurgårdsstaden  

Idag när det börjar att se mycket bättre och modernare ut i Norra Djurgårdsstaden kommer det kanske att finnas många som vill göra ett besök till denna stadsdel under utvecklingen. Fortfarande kommer det naturligtvis att finnas massor av arbeten som ska utföras och färdigställas för att detta ska bli riktigt bra, men ett besök kan dock vara något som leder till att du inser vad detta kommer att bli och betyda för den framtida utvecklingen gällande boende och arbeten i Sverige. Det kan finnas många olika anledningar att besöka denna del av Stockholm och en av dessa kan vara att du bara vill se hur utvecklingen går och vill vara informerad om vad som verkligen är möjligt att göra med moderna teknik.

Stockholm Strandvagen waterfront harbour hotels illuminated at dusk panorama Sweden

De flesta som idag gör detta besök kommer förmodligen att göra det för att se vad det kan tillföra gällande livskvalitet i boende eller så kommer du att vara den som funderar på att flytta din verksamhet till denna del av Stockholm. Om detta är dina tankar så finns det idag många olika företag att kontakta gällande detta och en av de bästa sidorna som du finner mera information om detta projekt på är Stockholm Växer som är en sida med komplett information om vad som händer i denna stadsdel och vad detta kan tillföra dig och din familj rörande boende och arbete.

Nu kommer du som ska göra ett besök i denna stadsdel också att komma till något mycket stort. Här kommer det att handla om hela 236 hektar, vilket i stort sett motsvarar halva Södermalm. Här kommer det också att finnas många olika delområden och dessa är då Värtahamnen, Frihamnen, Hjortviken och Loudden. För dig som har intresset fokuserat på kommersiella ytor så kommer du redan nu att vara den som kan finna lediga ytor i kvarteret Riga som omfattar 600000 kvadratmeter vid färdigt projekt. Är det en bostad som lockar så kommer dessa att vara placerade i Husarviken där du idag finner de första färdiga, samt på Loudden men detta kommer att vara det sista som blir klart gällande bostäder i detta projekt.