Leva och bo i Norra Djurgårdsstaden  

I och med att Norra Djurgårdsstaden är ett projekt under utveckling så kan det i mångt och mycket vara för tidigt att börja tala om att leva och bo i denna stora stadsdel. Dock finns det många som redan har gjort detta val och du som också vill göra det kommer aldrig att behöva känna dig ensam. Något som påbörjades redan 2010 är utvecklingen av Södra Värtahamnen, där det redan idag finns möjligheter att finna ett boende, samt även plats för alla de som vill satsa på att arbeta eller driva eget i denna del av Stockholm. Här kommer det vid färdigställt projekt att finnas 2400 nya bostäder samt även en stor mängd lokaler för handel och kontor.

De flesta som har bosatt sig i denna stadsdel kommer dock fortfarande att vara de som har kvar sitt gamla arbete på någon annan plats i Stockholm. Den utveckling som sker kommer då inte på något sätt att ha tag1200px-norra_djurgardsstaden_june_2013_04it bort alla de bra kommunikationer till och från andra platser som Stockholm faktiskt är mycket känt för. Här kommer du som har ditt arbete eller företag på annan plats alltid att kunna ta dig fram och tillbaka till detta med din bil eller med de andra kommunikationer som finns. Helt enkelt finns det inga nackdelar med att bosätta sig i Norra Djurgårdsstaden.

Du kommer också att vara den som får det absolut modernaste när det gäller att vara den som lever och arbetar på ett miljövänligt sätt i Stockholm. Denna stadsdel utvecklas i linje med Clintons Climate Initiative, vilket gör det till en plats där alla som lever där satsar på en hållbar livsstil. Detta kan för de rätta personerna vara något som blir den bidragande orsaken till ett val att leva och bo i Norra Djurgårdsstaden. Bara till att rena marken som det idag byggs på så har 500 miljoner satsats i detta. För dig som vill ha det senaste, mest moderna och eleganta samt även vara den som är med och drar din del till en renare och hållbarare värld, så kommer en flytt till och ett val av denna stadsdel att vara det rätta.