Skillnaden mellan Norra Djurgårdsstaden och kungliga Djurgården

De flesta av oss är bekanta med Djurgården. Vissa av oss kopplar namnet till en stadsdel, andra till ett hockeylag. Det som inte alla vet är dock att kungliga Djurgården en gång i tiden var en del av Djurgårdsstaden. Kungliga Djurgården är en äldre beteckning och hänvisar till områdena Norra och Södra Djurgården som innefattas av den kungliga dispositionsrätten. Detta område har disponerats eller ägts av den aktuella kungliga regenten ända sedan Karl Knutsson som var aktiv så tidigt som på 1400-talet.

Djurgårdsstaden kallades förr för Båtmansstaden

Under 1946 donerade Drottning Kristina Djurgårdsstaden till Kungliga Amiralitetens krigskassa. Syftet var att, på området, inrätta sjukhus och bostäder för sjömän. Den allra första bebyggelsen bestod av fjorton små hus vilka fungerade som sjukstugor. Under 1736 anlades ett gatunät och bebyggelse via en stadsplan som upprättats av en stadsingenjör vid namn Petrus Tillaeus. Strandområdet på södra sidan nyttjades för båtbyggen och huserade byggen av kända namn så som Gustaf Kierman och Frederik Henrik af Chapman. Området kungliga Djurgården ståtade istället med Djurgårdsgärdesgården vars syfte var att hålla vilt inom hägn för att underlätta jakt. Här blommade också byggarglädjen som du än idag kan se bland annat hos Villa Solbacken, beläget på den södra delen av kungliga Djurgården.

Inträde till kungliga Djurgården

Men år 1766 och 1862 kunde människor besöka området genom att betala en avgift. En avgift för fordon togs ut ända fram till 1877. Det stora inhägnade området vars syfte var att underlätta jakt användes av kungahuset för att få en bra tillgång till vilt på middagsborden samt för att enklare kunna anordna jaktäventyr för besökare. Området togs hand om av ett stort antal jägarmästare, grindvakter och upplysningsmän. För den som idag är sugen på att åka på en jaktresa finns möjligheten att jämföra banker med Consida för att hitta det mest fördelaktiga lånet för finansiering. Hjortarna inom just kungliga Djurgårdens inhägnad flyttades till Gripsholm under 1890 och den stora tidigare inhägnaden slutade att underhållas och försvann.