Norra Djurgårdsstadens historia

Norra Djurgårdsstaden ingår sedan långt tillbaka i det statligt ägda område som kallas Kungliga Djurgården. Områdets moderna historia kan sägas börja på 1880-talet, då ett industri- och hamnområde började utvecklas där som skulle bli ett av de största i Stockholm. Denna utveckling började bland annat med att man byggde Värtahamnen år 1884, som en följd av områdets strategiska läge intill Östersjön. Söder om Värtahamnen byggdes så småningom Frihamnen (Sveriges första frihamn, som invigdes år 1919), och efter det Lindarängens sjöflyghamn år 1921, följt av Louddens oljehamn år 1927. Norra Djurgårdsstaden blev med andra ord en verklig knutpunkt för stadens många industrier.

Den första av dessa industrier att etablera sig i området var Värtagasverket; kolen till gasverket kom in via Värtahamnen. Ett elverk följde år 1903. Områdets betydelse som hamnområde och industriområde har dock minskat gradvis under den senare halvan av 1900-talet. Värtahamnen och Frihamnen är idag som bekant framförallt terminaler för kryssningsskepp och för färjetrafik, och många av de industrier som låg i området har avvecklat sin verksamhet eller flyttat till andra områden. Nådastöten blev att Stockholms stads gasnät uppdaterades, vilket betydde att man började riva de gamla anläggningarna för gasproduktion år 2011.

I början av 2000-talet började Stockholms stad planera för den storskaliga utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden som pågår just nu, där bland annat 12 000 nya bostäder ska byggas. Om du själv håller på att bygga ett nytt hus, men du inte riktigt har samma budget som Stockholms stad, är Buildor.se rätt sida för dig. Här kan du nämligen hitta allt byggmaterial du behöver, till bra priser – oavsett om du ska bo i Stockholm eller någon annanstans i landet.