Utveckling av Norra Djurgårdsstaden  

Som tidigare nämnts så är Norra Djurgårdsstaden ett projekt under utveckling och har en projektplan som sträcker sig ända till 2025. Detta kommer med all säkerhet att behövas då denna yta sträcker sig från Husarviken i de norra delarna för att sedan gå över hela hamnområdet till Loudden i de södra delarna. Utvecklingen som sker i detta område är i många aspekter ett av de mest omfattande och avancerade i hela Europa. Den totala planeringen ligger på upp till hela 12000 nya bostäder och lägenheter samt 35000 nya platser för arbete. Detta kommer även att vara ett av världens mest omfattande projekt när det gäller att skapa en miljövänlig del av världen som ser till att alla som bor och arbetar i denna del även kommer att vara de som satsar på en hållbar livsstil.

De platser som denna utveckling kommer att ske på är i huvudsak de olika områden som använts för produktion av gas samt andra varierande industriverksamheter. Koncentrationen av utvecklingen kommer att ligga mycket på a1200px-vartahamnen_frihamnen_1930tt effektivisera själva hamnen, vilket då kommer att göra att verksamheten koncentreras och förflyttas till pirerna. Den container och oljehantering som idag finns kommer att flyttas från området för att ge plats åt alla de saker som är viktigare och ingår i hela konceptet för att skapa nytt liv i denna vackra stadsdel. Mycket kommer också att göras för att se till att detta blir den mest miljövänliga och effektiva platsen i Sverige.

Detta kommer att genomföras med grepp såsom klimatanpassning och skapandet av en stadsdel som är fri från användningen av fossila bränslen. Målet är då att koldioxidhalten i utsläppen ska understiga 1.5 ton per person per år fram till och med 2020. Denna planering påbörjades redan i början av 2000-talet och redan sedan 2012 har det funnits närmare 700 bostäder där många familjer redan har valt att flytta in. Som det ser ut idag kommer detta projekt att lyckas och vara något som bidrar till ökad medvetenhet om vad som måste till för människans fortsatta existens på denna planet. Något som ska ses mycket positivt och som verkligen ska bli en ledstjärna för alla kommande projekt.