Fakta om Norra Djurgårdsstaden  

Den del som kallas för Norra Djurgårdsstaden, eller med det moderna namnet Stockholm Royal Seaport som uppkom 2010, har en lång historia. Denna historia går tillbaka ända till 1880-talet då denna yta av land utvecklades till att vara en av Stockholms största industriella områden, som också hade en stor hamn med direkt kontakt med Östeuropa och därmed snabba leveranser till och från polen och de Baltiska staterna. Från början så användes denna hamn till transport av det viktiga kolet som användes till bränsle i de lokala gasverken. Detta pågick under lång tid, vilket då också medförde att d1200px-kvarteret_muddus_norra_djurgardsstaden_2016benna del av Stockholm inte direkt blev något som folk i gemen besökte, vilket då också gjorde denna del lite bortglömd i Stockholm.

Idag är det dock annorlunda gällande detta då det pågår en stor utveckling av denna egentligen mycket vackra del av Stockholm. Nu är det återigen full fart med utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, och detta visar sig med alla de nya byggnader och stora lokaler som skapas för alla nya och moderna företag som vill ha en direktförbindelse för alla sina viktiga transporter. Denna nya utveckling har nu pågått sedan 2010 då Norra Djurgårdsstaden också fick sitt nya namn, Stockholm Royal Seaport, vilket också är ett namn som ska sätta denna del av Stockholm på kartan för affärsförbindelser med de Östeuropeiska länderna.

Planen för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden ligger så långt fram som till år 2025, då det här ska skapas över 30000 arbetsplatser, vilket naturligtvis också kommer att bli något som ger fler människor arbete och ska bidra till att ytterligare sänka arbetslösheten i Sverige. Något som också är mycket positivt är att denna utveckling går i linje med Clintons Climate Initiative. Detta kommer då att göra Stockholm Royal Seaport till en av de modernaste och mest miljövänliga platserna för alla de företagare som verkligen också vill vara med att satsa på den framtida hållbarheten som krävs för att planeten ska överleva. Ytterligare en gång kommer således Stockholm att visa upp Sveriges vackra sida och vara ledande i en plan som berör alla som lever på denna planet.