Konstverk i Djurgårdsstaden

Den konstnärliga utsmyckningen av området Norra Djurgårdsstaden är redan igång och Stockholms stad har satsat en hel del pengar på den offentliga konsten. Alla konstverk är dock inte lika uppskattade. På Storängstorget placerades en vattenpaviljong av den danske konstnären Jeppe Hein. Boende i området stördes av bullret från fontänen och efter diskussioner har nu de tidpunkter som fontänen körs begränsats till vissa tider på dygnet. Annars har vattenskulpturen verkligen uppskattats av besökare på torget. Den består av fyra cirklar som sprutar upp vatten växelvis högt och lågt. Besökarna kan gå in i cirklarna och stå mitt i fontänen utan att bli våta. På samma torg står en intressant transformatorstation där fasadens färg förändras beroende på hushållens aktuella förbrukning av el.

Konstverket 108 källor står nu i Husarviksparken

Nu invigs den tio meter höga skulpturen “Jätteverket” i Husarviksparken. Det är konstnären Eva Löfdahl som skapat verket, som även kallas 108 källor. Den består av en cylinder i brons, stål och rostfrittmaterial med plattor som speglar sig i varandra. Cylindern väger hela 12 ton och de sex “buntpelarna” med 18 stänger skapar en häftig effekt med sina olika material. Konstruktionen hålls ihop av en 90 cm bred, men väldigt tunn horisontell platta i rostfritt stål. Hela konstruktionen har en omkrets på 3,2 meter. Konstnären säger sig ha hämtat inspiration från gasklockorna i området. Det har varit ett komplicerat arbete med många beräkningar när det gäller förankringen av skulpturen och balansen i de olika materialens rörelser. Skulpturen är mäktig, den står placerad där Husarviksgatan möter Jaktgatan så att den syns från långt håll. Eva Löfdahl är bland annat känd för utsmyckningen av Stortorget i Kalmar och för att ha fått Sienapriset 2004.

En ny miljösmart stadsdel växer fram

Den nya stadsdelen Norra Djurgårdstaden ligger inom Östermalm, Gärdet och Hjorthagen, och alltså inte alls på Djurgården som namnet kan få oss att tro. Detta område var förr ett hamn- och industriområde, men nu planeras 12.000 nya bostäder och 35.000 arbetsplatser. Det är ett av Europas största utvecklingsområden och 2025 beräknar man att det enorma bygget ska vara klart, även om de första invånarna flyttade in redan 2012. Det är mycket kontroller och inspektioner som måste göras av byggföretagen. Bland annat måste en ovk besiktning av certifierad kontrollant utföras för alla flerfamiljshus för att kontrollera om ventilationssystemet fungerar som det ska. Detta och många andra regler är stipulerade i svensk lag. Värt att veta om området är också att projektet ingår i “Clinton Climate Initiative” som igångsattes av Bill Clinton vid klimatkonferensen i Sydkorea 2009.