Stockholm Royal Seaport

Norra Djurgårdsstaden är en av Stockholms största byggområden när det kommer till bostadsbyggande. Här ska en ny stadsdel byggas upp för att möta den stora efterfrågan av bostäder som Stockholm har och kommer ha för en lång tid framöver. Dessa bostäder ska uppfylla tuffa miljökrav som inte har satts tidigare. Det här är något som Stockholm stad nu vill ska appliceras på alla nya bostadsbyggen, men först ut är Norra Djurgårdsstaden. Projektet har nu fått internationell uppmärksamhet där denna stadsdel kommer senare att stå modell för inspiration för andra städer.

Höga miljökrav för hållbarhet

Som ett av Europas största stadsutvecklingsområden har Norra Djurgårdsstaden flera höga miljökrav på bostadsrätterna. Här ska nämligen 12 000 bostäder byggas och flera av dem ska uppfylla “Miljöbyggnad Guld”. Hela bygget ingår i ett testprojekt världen kallat “Clinton Climate Initiative” där 17 städer ingår. Det startades av förra amerikanske presidenten Bill Clinton och går ut på att området blir en testplats för forskning inom hållbara energisystem. Elen och värmen ska nämligen produceras lokalt. Även EU följer detta projekt för att se om det går att applicera inom andra stadsdelsutvecklingar i Europa. Hela bygget väntas stå klart senast 2025 enligt senaste prognos.

Kommunikationen viktig för att undvika bilåkande

Norra Djurgårdsstaden planerar även flera uterum för rekreation och umgänge med grannar och besökare. Stockholm Stad hoppas nämligen att stadsdelen ska vara i världsklass: det ska finnas god arkitektur, känsla av urbanitet, stark attraktionskraft, miljöhållbarhet och goda kommunikationer med Stockholm city. För detta kommer ny kommunikation byggas. Spårväg City kommer att gå igenom området med flera stopp längs vägen såsom Lindarängsvägen, Frihamnen, Södra Värtahamnen, Värtapiren och Ropsten. Det har även funnits diskussioner om att dra en ny tunnelbanelinje till området men om det har inget bestämts ännu. Kritik mot området har varit att flera boende kommer ändå att transportera sig med bil.